1) از تیم پذیرش دلوین کمک بگیرید.

حیطه‌ای را که در آن نیاز به مشاوره دارید مشخص نمایید.

2) درمانگر خود را انتخاب کنید.

درمانگرتان را از میان بهترین درمانگران فارسی‌زبان برگزینید.

3) وقت خود را تعیین کنید.

زمان جلسۀ مشاوره با درمانگر خود را مشخص نمایید.

4) با درمانگرتان به‌صورت آنلاین دیدار کنید.

از طریق تلفن همراه، تبلت یا کامپیوتر خود، یک جلسۀ خصوصی و امن داشته باشید.

در حال بارگذاری ...
درمانگر-هیجانمدار-ناهیدشمسی-روانشناسی بالینی کلینیک روانشناسی هیجانمدار دلوین

ناهید شمسی
درمانگر هیجان‌مدار

کارشناسی‌ارشد
روانشناسی بالینی

درمانگر هیجان مدار فاضل فرنوش کلینیک روانشناسی هیجان مدار دلوین

دکتر فاضل فرنوش
درمانگر هیجان‌مدار


دکتری روانشناسی

سمیرا رسولی درمانگر هیجانمدار کلینیک روانشناسی دلوین

دکتر سمیرا رسولی
درمانگر هیجان‌مدار

دکتری روانشناسی
سلامت

دکتر مصطفی طاهری درمانگر پویشی و هیجانمدار مرکز روانشناسی دلوین

دکتر مصطفی طاهری
رواندرمانگر پویشی و هیجان‌مدار

دکتری تخصصی
روانشناسی

مریم کریم‌پور درمانگر هیجانمدار مرکز روانشناسی دلوین

مریم کریم‌پور
درمانگر هیجان‌مدار


روانشناسی عمومی

درمانگر هیجان مدار امیرحسین اکبری مرکز روانشناسی دلوین

دکتر امیرحسین اکبری
درمانگر هیجان‌مدار

دکتری روانشناسی خانواده و
سلامت جنسی

سماء عقیقی‌فرد درمانگر هیجانمدار مرکز روانشناسی دلوین

سماء عقیقی‌فرد
درمانگر هیجان‌مدار

کارشناسی ارشد
مشاوره

دکتر مهدی لطفی درمانگر هیجانمدار مرکز روانشناسی دلوین

دکتر مهدی لطفی
درمانگر هیجان‌مدار

دکتری روانشناسی

تخصصی

دکتر سمیه اسماعیلی درمانگر هیجانمدار مرکز روانشناسی دلوین

دکتر سمیه اسماعیلی
درمانگر هیجان‌مدار

دکتری روانشناسی
تربیتی

دکتر فاطمه سروری درمانگر رویکرد درمانی شناختی رفتاری مرکز روانشناسی دلوین

دکتر فاطمه سروری
رویکرد شناختی رفتاری

دکتری تخصصی
روانشناسی

مسعود علی اکبری روانپزشک مرکز روانشناسی هیجان مدار دلوین

مسعود علی اکبری
درمانگر هیجان‌مدار

روانپزشک

درمانگر متمرکز بر هیجان کلینیک دلوین زهرا خزائلی

زهرا خزائلی
درمانگر متمرکز بر هیجان

دکتری 

روانشناسی

پروین حقجو روانشناس و درمانگر هیجانمدار کلینیک روانشناسی دلوین

پروین حق‌جو
درمانگر هیجان‌مدار

کارشناسی ارشد
روانشناسی عمومی

سعاد لویمی درمانگر هیجانمدار مرکز روانشناسی دلوین

سعاد لویمی
درمانگر هیجان‌مدار

کارشناسی ارشد
روانشناسی بالینی

سعیده شریعتی درمانگر هیجانمدار کلینیک روانشناسی دلوین

سعیده شریعتی
درمانگر هیجان‌مدار

کارشناسی ارشد
روانشناسی عمومی

مژگان آذرخش درمانگر هیجانمدار کلینیک روانشناسی دلوین

مژگان آذرخش
درمانگر هیجان‌مدار کودک

کارشناسی ارشد

روانشناسی شخصیت

نیلوفر جامه بزرگی درمانگر متمرکز بر هیجان مرکز روانشناسی دلوین

نیلوفر جامه بزرگی
درمانگر متمرکز بر هیجان

کارشناسی ارشد
روانشناسی عمومی

رفعت اکبری درمانگر هیجانمدار کلینیک روانشناسی دلوین

رفعت اکبری
درمانگر هیجان‌مدار

کارشناسی ارشد
روانشناسی خانواده

درمانگر هیجانمدار کلینیک دلوین زهرا جواهرچی

زهرا جواهرچی
درمانگر متمرکز بر هیجان

کارشناسی ارشد
مشاوره و خانواده

زهرا صابر درمانگر هیجانمدار کلینیک دلوین

زهرا صابر
درمانگر هیجان‌مدار

کارشناسی ارشد
روانشناسی شخصیت

سمیرا خادم روحانی درمانگر هیجان مدار کلینیک روانشناسی دلوین

سمیرا روحانی
درمانگر هیجان‌مدار

کارشناسی ارشد
مشاوره خانواده

درمانگر هیجانمدار کلینیک دلوین سارا حشمت زاده

سارا حشمت زاده
درمانگر هیجان‌مدار

کارشناسی ارشد
مشاوره 

مهلا ابراهیم نژاد درمانگر هیجانمدار کلینیک دلوین

مهلا ابراهیم نژاد
درمانگر روان‌پویشی ISTDP

کارشناسی ارشد
روانشناسی عمومی

حنیفه نوحه خوان درمانگر هیجان‌مدار کلینیک روانشناسی دلوین

حنیفه نوحه خوان
رویکرد دلبستگی

مریم مبلی
درمانگر متمرکز بر هیجان

کاندیدای دکتری

روانشناسی بالینی

مولود افضلی روانکاو مرکز روانشناسی هیجان مدار دلوین

مولود افضلی
درمانگر هیجان‌مدار

کارشناسی ارشد
مشاوره خانواده

بیتا بخشوده
درمانگر هیجان‌مدار

کارشناسی ارشد
مشاوره خانواده