درمانگر حنیفه نوحه خوان

مدرک:

 

دانشگاه:

 

تخصص:

رواندرمانی فردی، زوج‌درمانی، خانواده درمانی، تربیت جنسی

مشاوره پیش‌از‌ازدواج با سنجش میل جنسی

مشاوره پیش‌ازطلاق

بازسازی زندگی پس از طلاق 

 
 
زبان:

فارسی و ترکی آذربایجانی

 

 

 

من و اتاق درمان

 

رزومه

درمانگر حنیفه نوحه خوان

شمارۀ پروانه سازمان نظام روان‌شناسی و مشاورۀ ایران: 1285697

تحصیلات

 •  

رویکرد و زمینۀ تخصصی

 • رویکرد متمرکز بر دلبستگی برای حل تعارض‌های فردی و زوجی

سوابق خدمات روان درمانی

 • ارائۀ خدمات روان درمانی فردی و زوجی از سال 1396

سوابق آموزشی و پژوهشی:

 • تحت آموزش سوپروایزرهای رسمی ICEEFT کانادا
 • تحت آموزش دوره‌های تربیت روان‌درمانگر هیجانمدار EFT در داخل و خارج از کشور
 • دوره درمان هیجانمدار فردی با پروفسر گرینبرگ
 • دوره زوج درمانی هیجانمدار پرفسور سوزان جانسون

برگزار کننده دوره‌های:

 • دوره مهارتهای زندگی
 • دوره حقوق کودک
 • دوره مشاوره پیش از ازدواج
 • دوره تربیت جنسی ویژه والدین و مربیان مدرسه
 • دوره کالبدشکافی خشونت علیه زنان
 • دوره جایگاه زنان در قوانین حاکم بر خانواده
 • دوره تحلیل روانشناختی نمایشنامه خانه عروسک
 • دوره آشنایی با کودکان دارای اختلال یادگیری و اصول رفتار با آنها