درمانگر زهرا جواهرچی

مدرک:

کارشناسی ارشد روانشناسی راهنمایی و مشاوره

دانشگاه:

دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:

 اضطراب و افسردگی

 
زبان:

فارسی

 

 

 

من و اتاق درمان

 

رزومه

درمانگر زهرا جواهرچی

متولد 1374

شمارۀ پروانه سازمان نظام روان‌شناسی و مشاورۀ ایران: 1499980

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد روانشناسی راهنمایی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد
 • کارشناسی روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

رویکرد و زمینۀ تخصصی

 • رویکرد هیجان‌مدار EFT برای حل تعارض‌های فردی و زوجی

سوابق خدمات روان درمانی

 • ارائۀ خدمات روان درمانی فردی و زوجی از سال 1397

سوابق آموزشی و پژوهشی

 • دارای صلاحیت همکاری در مراکز مشاوره از اداره کل بهزیستی خراسان رضوی
  موسسه: اداره کل بهزیستی خراسان رضوی
  مرداد ۱۴۰۱
 • سوپرویژنی فردی با رویکرد التقاطی
  موسسه: دکتر محسن دوستکام
  شهریور ۱۴۰۱
 • دوره مقدماتی درمان متمرکز بر هیجان EFT
  موسسه: آستان قدس رضوی – سرکار خانم دکتر رسولی
  شهریور ۱۳۹۷
 • دوره پیشرفته درمان متمرکز بر هیجان EFTٍ
  موسسه: آستان قدس رضوی – مدرس جناب دکتر رمضانی
  ۱۳۹۸
 • دوره زوج درمانی درمان متمرکز بر هیجان
  موسسه: آستان قدس رضوی – سرکار خانم دکتر رسولی
  ۱۳۹۸
 • دوره بین الملی درمان هیجان مدار برای اضطراب اجتماعی
  موسسه: انستیتو درمان هیجان مدار ایران – پرفسور رابرت الیوت
  آبان ۱۴۰۱
 • دوره باز آموزی درمان هیجان مدار EFT
  موسسه: کلینیک نگاه – جناب دکتر آرش رمضانی
  دی ۱۴۰۰
 • کارگاه اعتیاد به عشق
  موسسه: خانه روانشناسان و مشاوران حرف یاورانه – سرکار خانم دکتر رسولی
  دی ۱۴۰۰
 • کارگاه طرحواره درمانی
  موسسه: مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی – جناب دکتر گل
  آبان ۱۴۰۰
 • کارگاه اضطراب، افسردگی، وسواس، با رویکرد CBT
  موسسه: مرکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده اندیشه زیبا _ مهرگان جوان و مرکز مشاوره حس خوب
  زندگی – دکتر نجات
  اسفند ۱۴۰۰
 • دوره مشاوره پیش از ازدواج PMC
  موسسه: آستان قدس رضوی – دکتر آذریان
  شهریور ۱۳۹۷
 • کارگاه تخصصی پیشگیری و مداخله در خودکشی
  موسسه: مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشگاه فردوسی مشهد – دکتر فرهاد طارمیان
  اردیبهشت ۱۴۰۱
 • دوره خانه زوجی سالم گاتمن
  موسسه: آستان قدس رضوی – مدرس دکتر صارمی
  شهریور ۱۳۹۷
 • دوره مهارت های زندگی
  موسسه: آستان قدس رضوی – مدرسان استاد بهادرخان – استاد اشرف – خانم دکتر حافظ شعرباف – دکتر
  آذریان – دکتر کاظمی
  شهریور ۱۳۹۸
 • کارگاه باز آموزی مهارتهای زندگی
  موسسه: مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشگاه فردوسی مشهد
  تیر ۱۴۰۱
 • کارگاه دانش افزایی اساتید دانشگاه بین الملی امام رضا
  موسسه: دانشگاه بین الملی امام رضا
  مرداد ۱۴۰۱
 • دوره ارزیابی و سنجش خانواده
  موسسه: آستان قدس رضوی – مدرس دکتر خدابخش احمدی
  مرداد ۱۳۹۷
 • دوره اصول و فنون بیان و ارائه و سخنرانی
  موسسه: آستان قدس رضوی – مدرس جناب زکریایی
  مهر ۱۳۹۸
 • دوره اختلالات شخصیت با تمرکز بر حوزه پیش از ازدواج
  موسسه: آستان قدس رضوی – دکتر مهکام
  ۱۳۹۷
 • دوره مبانی و مدل های روان شناسی اسلامی
  موسسه: آستان قدس رضوی
  ۱۳۹۷
 • کارگاه کار با انواع سوگ، بخشش و رهاسازی در اتاق درمان
  موسسه: بینش نوین _ دکتر همایون ذوالفقارینیا
  مهر ۱۴۰۱
 • مصاحبه تشخیصی و انگیزشی
  موسسه: مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی_ دکتر چنگیز رحیمی
  دی ۱۴۰۱
 • جراحت عاطفی پس از بروز پیمان شکنی عاطفی
  موسسه: دلوین- دکتر سمیرا سادات رسولی
  بهمن ۱۴۰۱
 • شرم و احساس گناه در مسائل هویتی و دلبستگی
  موسسه: بینش نوین_ دکتر همایون ذوالفقاری نیا
  اسفند ۱۴۰۱