درمانگر سارا حشمت زاده

مدرک:

کارشناسی ارشد روانشناسی مشاوره

دانشگاه:

دانشگاه تهران

تخصص:

 اضطراب و اضطراب اجتماعی

کمال‌گرایی و اختلالات خوردن

 
 
زبان:

فارسی و انگلیسی

 

 

 

من و اتاق درمان

 

رزومه

درمانگر هیجان‌مدار سارا حشمت زاده

متولد 1368

شمارۀ عضویت سازمان نظام روان‌شناسی و مشاورۀ ایران: 44023

تحصیلات

 • کارشناسی‌ارشد روانشناسی مشاوره دانشگاه تهران
 • کارشناسی‌ارشد روانشناسی معماری دانشگاه هنر تهران
 • کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه آزاد تهران-غرب

رویکرد و زمینۀ تخصصی

 • رویکرد هیجان‌مدار EFT برای حل تعارض‌های فردی 

سوابق خدمات روان درمانی

 • ارائۀ خدمات روان درمانی فردی و زوجی از سال 1399

سوابق آموزشی و پژوهشی

 • عضو انجمن روانشناسی آمریکا
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و  انجمن مشاوره ایران
 • دوره پیشرفته همدلی و همنوایی همدلانه از انجمن جهانی متمرکز بر هیجان ISEFT مدرس : پروفسور رابرت الیوت
 • دوره حضور درمانی در مشاوره سوگ از انجمن جهانی متمرکز بر هیجان ISEFT مدرس : پروفسور شری گلر
 • دوره پیشرفته اضطراب اجتماعی از انجمن جهانی متمرکز بر هیجان ISEFT مدرس : پروفسور رابرت الیوت
 • دوره گروه درمانی متمرکز بر هیجان  مدرسین: سارا تامپسون و لارا گیرز
 • دوره پیشرفته اختلالات خوردن از انجمن جهانی متمرکز بر هیجان ISEFT مدرس : پروفسور جووان دولهانتی
 • درمان متمرکز بر هیجان سطح یک و دو مدرس: جولیت بکینگ
 • دوره همدلی و حضور درمانی در درمان متمرکز بر هیجان مدرس: همایون ذوالفقاری نیا
 • دوره افسردگی و اضطراب در درمان متمرکز بر هیجان مدرس: همایون ذوالفقاری نیا
 • مشاوره پیش از ازدواج مدرس : همایون ذوالفقاری نیا
 • درمان متمرکز بر هیجان برای تروما : همایون ذوالفقاری نیا
 • زوج درمانی متمرکز بر هیجان : همایون ذوالفقاری نیا
 • سطح مقدماتی و پیشرفته درمان متمرکز بر هیجان : همایون ذوالفقاری نیا