درمانگر مهلا ابراهیم نژاد

مدرک:

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

دانشگاه:

دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:

اختلالات خلقی و اضطرابی 

اختلالات شخصیت و الگوهای مشکل ساز در رابطه

خودآگاهی و خودشناسی

 
 
زبان:

فارسی

 

 

 

من و اتاق درمان

 

رزومه

درمانگر مهلا ابراهیم نژاد

شمارۀ عضویت سازمان نظام روان‌شناسی و مشاورۀ ایران: 51323

تحصیلات

  • کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد
  • کارشناسی آموزش و پرورش کودکان استثنایی دانشگاه فردوسی مشهد

رویکرد و زمینۀ تخصصی

  • رویکرد روانپویشی فشرده کوتاه مدت istdp برای حل تعارض‌های فردی 

سوابق خدمات روان درمانی

  • ارائۀ خدمات روان درمانی فردی از سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

• دوره مقدماتی و فشرده روانپویشی کوتاه مدت(دکتر سرافراز)
• دوره رهیافت روانکاوانه به انحرافات جنسی (دکتر طهماسب)
• دوره نظریه پردازان روانکاوی فروید، کلاین، کرنبرگ (دکتر طهماسب)
• دوره نظریه پردازی وینی کات (دکتر نقاش)
• دوره فروید خوانی (دکتر شهامت)
• دوره ارزیابی جامع قدرت ایگو (دکتر عظیمی)
• دوره ارزیابی جامع شرم و گناه (دکتر اسماعیلی)
• دوره روانکاوی اجتماعی (دکتر اسماعیلی)
• دوره شناخت هیجانات (سحر شاهسونی)
• دوره رابطه و شناخت تعارضات آن (سحر شاهسونی)

• دوره شناخت شخصیت بر مبنای pdm (سحر شاهسونی)
• دوره ارزیابی جامع سواپ (دکتر سرافراز)