دکتر فاطمه سروری

مدرک:

کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی

دانشگاه:

دانشگاعلامه طباطبایی

تخصص:

اضطراب، وسواس، افسردگی، اختلالت خلقی

درمان استرس پس‌ازسانحه PTSD

درمان مسائل مرتبط با body image و کاهش وزن به شیوه CBT

ارزیابی و درمان ADHD بزرگسالان

 
 

زبان:

فارسی

 

ویدیو معرفی درمانگر

“برای دیدن ویدیوهای بیشتر از این درمانگر به صفحه زیر مراجعه کنید “

 

 

من و اتاق درمان

 

رزومه

دکتر فاطمه سروری

متولد

شمارۀ عضویت سازمان نظام روان‌شناسی و مشاورۀ ایران: 28967

تحصیلات

 • کاندیدای دکتری روانشناسی دانشگاه علامه‌طباطبایی
 • کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد
 • کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

رویکرد و زمینۀ تخصصی

 • رویکرد ACT و CBT برای حل تعارض‌های فردی و زوجی

سوابق خدمات روان درمانی

 • ارائۀ خدمات روان درمانی فردی  و زوجی از سال 1399

سوابق آموزشی و پژوهشی

 • درمان شناختی رفتاری اختلالات خلقی CBT دکتر موتابی و دکتر فتی
 • درمان شناختی رفتاری زوج درمانی CBT دکتر موتابی
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT دکتر فتی و دکتر کشمیری
 • درمان طرحواره درمانی دکتر لادن فتی
 • درمان خیانت زناشویی دکتر موتابی
 • درمان شکست عاطفی دکتر فتی و دکتر موتابی
 • دوره آموزش مربی مهارت‌های زندگی دکتر فتی و دکتر موتابی
 • مشاوره پیش‌از‌ازدواج دکتر منصوره صادقی
 • دوره درمان PTSD دکتر شهربانو قهاری
 • دوره پیشگیری از طلاق عاطفی دکتر شهربانو قهاری
 • دوره عزت نفس دکتر موتابی و دکتر فتی