درمانگر رفعت اکبری

مدرک:

کارشناسی ارشد خانواده‌درمانی

دانشگاه:

 

تخصص:

افسردگی، اضطراب و تروما

 

 
 
زبان:

فارسی

 

 

 

من و اتاق درمان

 

رزومه

درمانگر رفعت اکبری

شمارۀ عضویت سازمان نظام روان‌شناسی و مشاورۀ ایران: 40404

تحصیلات

 • کارشناسی‌ارشد خانواده درمانی دانشگاه 
 • کارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه

رویکرد و زمینۀ تخصصی

 • رویکرد هیجان‌مدار EFT برای حل تعارض‌های فردی 

سوابق خدمات روان درمانی

 • ارائۀ خدمات روان درمانی فردی  از سال 1395

سوابق آموزشی و پژوهشی

 • دوره ارزیابی و درمان اختلالات جنسی
 • دوره‌های درمان جامع فردی هیجان‌مدار
 • دوره پیشرفته هیجان‌مدار
 • دوره زوج‌درمانی هیجان‌مدار
 • دوره گروه درمانی سایکودراما
 • دوره بین‌المللی درمان هیجان‌مدار اختلالات خوردن
 • دوره بین‌المللی درمان اضطراب اجتماعی 
 • دوره بین‌المللی گروه درمانی هیجان‌مدار
 • دوره بین‌المللی حضور در سوگ
 • دوره بین‌المللی همدلی
 • دوره آزمون ارزیابی جامع شخصیت سوآپ
 • دوره مقدماتی ISTDP