کارگاه و گروه‌درمانی ویژه عموم

کارگاه رایگان پیش از ازدواج ویژه عموم مرکز روانشناسی هیجانمدار دلوین
گروه درمانی انسان‌ گرایی وجودی
کارگاه اعتیاد به عشق مدرس سمیرا سادات رسولی مرکز روانشناسی هیجانمدار دلوین delvinpsychology.com

آشنایی با رواندرمانگران مرکز روانشناسی هیجان‌ مدار دلوین

سعاد لویمی درمانگر هیجانمدار مرکز روانشناسی دلوین

سعاد لویمی
درمانگر هیجان‌مدار دلوین

درمانگر-هیجانمدار-ناهیدشمسی-روانشناسی بالینی کلینیک روانشناسی هیجانمدار دلوین

ناهید شمسی
درمانگر هیجان‌مدار دلوین

سمیرا رسولی درمانگر هیجانمدار کلینیک روانشناسی دلوین

دکتر سمیرا رسولی
درمانگر هیجان‌مدار دلوین

دکتر سمیه اسماعیلی درمانگر هیجانمدار مرکز روانشناسی دلوین

دکتر سمیه اسماعیلی
درمانگر هیجان‌مدار دلوین

درمانگر متمرکز بر هیجان کلینیک دلوین زهرا خزائلی

دکتر زهرا خزائلی
درمانگر هیجان‌مدار دلوین

مریم کریم‌پور درمانگر هیجانمدار مرکز روانشناسی دلوین

مریم کریم‌پور
درمانگر هیجان‌مدار دلوین

دکتر فاطمه سروری درمانگر رویکرد درمانی شناختی رفتاری مرکز روانشناسی دلوین

دکتر فاطمه سروری
درمانگر شناختی رفتاری

رفعت اکبری
درمانگر هیجان‌مدار دلوین

دکتر مهدی لطفی درمانگر هیجانمدار مرکز روانشناسی دلوین

دکتر مهدی لطفی
درمانگر هیجان‌مدار دلوین

دکتر مصطفی طاهری درمانگر پویشی و هیجانمدار مرکز روانشناسی دلوین

دکتر مصطفی طاهری
درمانگر هیجان‌مدار دلوین

درمانگر هیجان مدار فاضل فرنوش کلینیک روانشناسی هیجان مدار دلوین

دکتر فاضل فرنوش
درمانگر هیجان‌مدار دلوین

دکتر امیرحسین اکبری درمانگر هیجان مدار مرکز روانشناسی دلوین

دکتر امیر حسین اکبری
درمانگر هیجان‌مدار دلوین

دوره‌های آموزشی مرکز روانشناسی هیجان‌ مدار دلوین

دوره تخصصی
درمان فردی هیجان مدار

 

🔹️مدرس : دکتر سمیرا رسولی

🔸به صورت آنلاین و حضوری

🔹 همراه با ارائه گواهی معتبر از سازمان نظام روانشناسی

توضیحات بیشتر

 

 

روان درمانی روانپویشی چیست؟

 

کارگاه بررسی شخصیت از نگاه سایکوداینامیک

توضیحات بیشتر

دوره 
زوج درمانی هیجان مدار

 

🔹️مدرس : دکتر سمیرا رسولی

🔸به صورت آنلاین و حضوری

🔹 همراه با ارائه گواهی معتبر از سازمان نظام روانشناسی

توضیحات بیشتر

مقالات آموزشی مرکز روانشناسی هیجان‌ مدار دلوین

هیجان چیست؟

هیجان چیست؟ ما روزانه درحال تجربه احساس و حالات مختلفی هستیم،مثل خوشحالی،عصبانیت،ترس،غم و… در واقع، [...]

خود مشفق و خود انتقاگر

خود مشفق و خود انتقاگر دیدین زمانی که میخوایم با خودمون مهربون باشیم خود انتقادگر [...]

چرا گریه می‌کنیم؟

یکی از مواردی که در فرهنگ ما غلط و به طور اشتباه جا افتاده این [...]

کوی نصر ( گیشا )، ناظریان قمی، نبش کوچه سیزدهم، ساختمان دنیز، واحد 301